tirsdag 25. februar 2014

Pute til dukkevogna

Den eine av dei tre utprøvingane eg laga med rammelim for nokre veker sidan har no blitt til ei pute go´guten kan ha i dukkevogna si. Puta er samstundes ein prøvelapp når det gjeld å utforske den nye symaskina. Så, heilt perfekt sydd er ho ikkje...
***

fredag 21. februar 2014

Tekstiltrykk med "Rammelim"

Etter å ha blitt introdusert for ein ny teknikk av ein tidlegare medstudent (sjå info nederst på sida), fekk eg veldig lyst til å prøve teknikken ut sjølv. Trykketeknikken går ut på å overføre bileter frå feks magasiner, foto og aviser til eit tøystykke ved hjelp av ein spesiell type lim, kalla "Rammelim". Så langt har eg berre laga tre utprøvingar, men eg har store planar om å jobbe vidare med denne teknikken! Det er kjempegøy!


På det øvste biletet har eg klippa ut ei teikneserierute frå ei avis og overført til eit stykke grått tøystykke ved hjelp av rammelim og strykejern.

***På biletet i midten ser vi eit avisutklipp av Karius og Baktus. Motiva blir speglvendte så lenge ein ikkje speglvender dei før ein overfører dei til tøyet.

***


Nederste biletet er eit utsnitt av eit fotografi min mann har teke. Det er skrive ut på kopiark før overføring. Eg syns dei små prøvelappane blei såpass bra at eg har lyst å prøve og sy noko ut av dei. Ferdige resultat vil bli publisert her på bloggen.

***

PS! Min gamle medstudent har ein flott blogg som heiter "PåGløtt". Sjekk den gjerne ut! Adressa er paaglott.blogspot.no

Ny symaskin

Etter mykje fram og tilbake, vart freistinga for stor, og eg ønska meg penger til ny symaskin til jul. Den gamle Singermaskina eg hadde frå før er arvegods frå mi handarbeidsglade farmor, som døydde for mange år sidan. Så, den gamle maskina er ikkje berre ei symaskin, eg har eit spesielt forhold til den. Difor er det med litt tungt hjarte eg set den til sides til fordel for ein ny... Men, den skal ikkje ut av huset. Den kan jo komme vel med ein gong dersom den nye, mot formodning, skulle gå sund ;) .


Den gamle Singermaskina er nok i frå 60-talet, og har vært ein svært god maskin med mange funksjonar. Det var nok ein flott og avansert symaskin då den vart kjøpt for kanskje 50 år sidan. Det er jo ganske utruleg at den fungerer fortsatt! 

Det som freista med den nye maskina er at den kan sy med breidare sting, eignar seg betre til sying av elastiske stoffer og har alfabetet. Nå er det berre å sette seg inn i alt det tekniske, og prøve seg fram...